Mental Sundhed

Værkstedet tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet: ”Motiveret for forandringer”, der er udarbejdet af Knud Birk Pedersen.

Der er løbende optag på værkstedet, så derfor arbejder vi ikke som et fast hold.

Strukturen kommer til at se sådan ud:
Oplæg ved underviser (15-20 minutter). Det kan være:  
- et emne fra bogen
- noget, der supplerer bogen
- et aktuelt emne, der relaterer sig til værkstedet
- eller noget helt andet

Individuelt arbejde. Kursisterne arbejder selvstændigt videre i bogen, afhængigt af, hvor langt man er kommet. Underviser forklarer, vejleder og hjælper.

Afrunding. Kursisterne vælger, hvilken af dagens opgaver, de gerne vil dele med de andre på holdet. Gerne den opgave, der har sat flest tanker i gang.

For dig der gerne vil blive bedre til:

 •          At finde trivsel i hverdagen.
 •          At udfolde dine evner.
 •          At håndtere dagligdagens udfordringer og stress.
 •          At indgå i menneskelige relationer
 •          Der undervises i kognitive værktøjer.
 •          Undervisningen er en hjælp til at udvikle kompetencer til at tackle hverdagens udfordringer
           og kriser, bl.a. ved at identificere tanke –og handlemønstre, og blive bevidst om hvad der
           fungerer, og hvad der skal arbejdes på at ændre.
 •          På værkstedet arbejder vi med undervisningsbogen ”Mental sundhed”, som giver en række
           værktøjer til hjælp i forhold til at analysere en given situation, hjælp til at forstå egne
           handlinger, hjælp til at forstå hvordan man kunne have handlet anderledes i en given
           situation m.v.