Matematik

Studieværkstedet i matematik er målrettet til dig, der gerne vil forbedre, udvikle eller repetere dine matematiske kundskaber. Arbejdsformen tilrettelægges så den passer til dig, og der er ingen krav om specifikke forudsætninger.

Arbejdsformen tilrettelægges og tilpasses den enkelte kursist, ud fra kursistens faglige niveau og udfordringer. Der kan f.eks. være behov for 1:1, behov for at blive skærmet fra andre kursister o.lign. Der arbejdes ikke med fælles undervisning, da kursisterne sjældent er på samme faglige niveau eller arbejder med samme opgaver, dette for at iagttage det individuelle hensyn og opretholde så høj en grad af motivation som muligt.

Værkstedet har ingen krav til forudgående faglige eller sociale kompetencer, idet læringen udelukkende tager udgangspunkt i kursisternes individuelle hensyn.