IT værksted

I IT-værkstedet kommer vi bredt omkring dagligdags brug af PC, internet, herunder også mails fra offentlige instanser/e-boks, brugen af Word m.v. Vi vil også tage nogle forskellige emner op, for eksempel brug af internet, etik osv.

IT-Værkstedet har også ansvaret for at holde Aalborg Specialhøjskoles skoleblad opdateret.

På IT-værkstedet bliver du en del af et hyggelig værkstedsmodul, hvor vi i fællesskab bliver bedre til den brede almene brug af IT, samtidig er der mulighed for at øve sig i at samarbejde i grupper.