Dansk/engelsk

Studieværkstedet i dansk og engelsk er for dig, der gerne vil forbedre, udvikle, vedligeholde eller repetere dine kundskaber. Du har desuden mulighed for at få nye redskaber til at skrive f.eks. noveller, digte, din egen historie m.v.

Værkstedet kan desuden benyttes som lektiecafe til selvstudie, hvis man er tilmeldt fjernundervisning, f.eks. på VUC. Fjernundervisning vil fortrinsvis være på HF-niveau, da skolen selv fører kursister op til og med AVU-niveau (svarende til folkeskolens afgangsprøver).

Arbejdsformen tilrettelægges og tilpasses den enkelte kursist, ud fra hans eller hendes faglige niveau og udfordringer. Der kan f.eks. være behov for 1:1, behov for at blive skærmet fra andre kursister eller bare være i trygge, overskuelige rammer.

Der arbejdes ikke med fælles undervisning, da kursisterne sjældent er på samme faglige niveau eller arbejder med samme opgaver. Det individuelle hensyn vægtes højt for at opretholde så høj en grad af motivation som muligt.  Indholdet er altid planlagt i samarbejde med den enkelte kursist, så vi kan tage de nødvendige hensyn til sværhedsgrad, tempo, behov for små pauser og valg af undervisningsmateriale.

Værkstedet har ingen krav til forudgående faglige eller sociale kompetencer, idet undervisningen udelukkende tager udgangspunkt i kursisterne selv. Vi lægger vægt på kursisternes egne interesser og succesoplevelser fra tidligere skolegang, så vi kan skabe en god platform for ny læring.

I studieværkstedet får du ikke lektier for og dine opgaver og bøger bliver altid på skolen. Så er der heller ikke en dårlig samvittighed at slås med.