Skema

Der er mulighed for at lave en ”blød” start med få timer på skemaet.

Skolen har mulighed for at screene for FVU og ordblindhed og tilbyder undervisning i samme.

Skabelon for skema på Aalborg Specialhøjskole:

ASH skema.JPG