Om værkstederne

Specialhøjskolen tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning, aktiviteter og samvær. Skemaet for den enkelte laves i tæt samarbejde mellem kontaktpersonen og kursisten. Der kan laves en tryg og rolig opstart, bl.a. med 1:1 støtte,  hvis der er behov for det.

I undervisningen, aktiviteterne og samværet arbejdes der med egne kompetencer, relationer, accept og mestring. Når den første tryghed i relationen er etableret og når kursisten har haft tid til at lære Specialhøjskolen lidt at kende, - så arbejdes der ud fra en grundtanke om at udfordring og tryghed skal være i balance for at kursisten bliver motiveret for forandring. Værkstederne er trygge og rummelige miljøer, som giver kursisten mulighed for at arbejde med sig selv, og i sidste ende blive modtagelig for ny læring og nye relationer. En øvelse i at se nye muligheder, tackle uvante situationer, nye tankemønstre, relationer, tage ansvar og at kunne søge hjælp hos andre når det er nødvendigt.

Der er ikke krav om et bestemt fagligt niveau for at starte. Man kan starte med få timer pr. uge.