Dagligdagen

Der er åbent hver dag fra 9.00 til 15.00.

Formiddagens timer starter kl. 9.15.

Kl.11.30 afsluttes formiddagens værksteder, og vi gør klar til fælles frokost.

Eftermiddagens timer starter kl. 12.15, og der er oprydning og afslutning kl. 14.45.

Mødetider i ferieperioder:
I sommerperioden har skolen et reduceret skema, da medarbejdere holder ferie. I denne periode er skolen fortsat åben kl.9.00 – 15.00.


Madordning:
Der er gratis morgenmad, frokost, the, kaffe og frugt. For mange af vores kursister er måltiderne en god øvelse i socialt samvær med en mindre gruppe. Medarbejdere og kursister dækker bord og spiser sammen, og man bestemmer naturligvis selv om man spiser i tavshed eller deltager i snakken omkring bordet.

Maden er fremstillet i Sind Daghøjskoles køkken, og er en sund, moderne og nærende kost.

Mødepligt og afbud:
Der er mødepligt til det skema du har aftalt med din vejleder. Hvis du er forhindret i at møde skal du ALTID melde afbud, det kan du gøre på telefon, mail eller SMS.

Hvis du bliver syg er det vigtigt, at du melder afbud før kl. 9.00 hvis du har formiddagstimer eller før kl. 12.00 hvis du har eftermiddagstimer.

Vi er underlagt Aalborg kommunes regler om fremmøde og rapporterer derfor dit fremmøde til Jobcenteret. Det betyder, at du vil blive trukket i din ydelse, hvis du har udeblivelse, meddeler sygdom for sent eller på anden måde har ulovligt fravær.

Din vejleder skal i starten af hver måned indsende timesedler, hvis du har haft fravær, såvel lovligt som ulovlig fravær. Du skal underskrive timesedlen inden den fremsendes til din rådgiver. Såfremt du ikke møder til underskrift vil timesedlen blive indsendt uden din underskrift, og du vil få et brev om partshøring fra din sagsbehandler.