Vejledning

Som kursist bliver du tilknyttet en fast vejleder, som sammen med dig, arbejder med dine udfordringer, ønsker og mål. Kontaktpersonen støtter dig i hverdagen, og er samtidig koordinator i forhold til andre samarbejdspartnere, såsom bostøtte, undervisere, rådgiver m.v.

Din vejleder følger dig tæt, og støtter dig i forhold til dine sårbarheder og udfordringer, og vil have fokus på hvordan du håndterer din tilværelse, hvor fungerer det, og hvor er du udfordret. Når du er klar, aftaler din vejleder og dig, hvordan du vil blive trænet i / udfordret på de områder der har en tendens til at spænde ben for dig. Skolen presser aldrig en kursist til noget kursisten ikke ønsker, men kursisten vil løbende blive forsøgt motiveret til at arbejde med sine udfordringer.

Din vejleder har kontakt til dit jobcenter og skal fremsende start – opfølgnings - og statusnotater.

Har du behov for støtte til at kontakte andre offentlige instanser, vil din vejleder kunne hjælpe dig til dette.