Værksteder

Som alle skoler fungerer Sind Daghøjskole også med et skema. Du vælger sammen med din vejleder dit personlihge skema. Vi  har værksteder, undervisning, fællessamling og motion på skemaet.