Studieværksted

Skolens studieværksted er et tilbud for de kursister der påtænker at starte uddannelse og for de kursister der er i gang med en uddannelse.

Du kan, som en del af din aktivering, læse enkeltfag på VUC, læse fag på VUC som fjernundervisning og kan få tilbudt Ordblindeundervisning hvis det er et problem. Alt dette hvis det bevilliges af Jobcenteret,

Værkstedet består af to dele:

  • En rådgivende/vejledende del hvor kursisten arbejde med at få viden, med at oparbejde motivation, med at vælge uddannelse og med at strukturere dagliglivet under studie.
  • En lektiecafe, hvor kursisten får mulighed for at lave lektier/studere en gang om ugen, hvor skolen stiller en lærer til rådighed. Du kan ikke regne med, at læreren kan hjælpe med alle faglige spørgsmål, det er studiestedets ansvar, men læreren kan være behjælpelig med at søge viden og andet relevant.

Der er mulighed, som tilkøb, for at fortsætte på studieværkstedet, når du er startet på en ordinær uddannelse og derfor ikke længere går på daghøjskolen.