Kombiforløb

Sind Daghøjskole tilbyder kombiforløb. Det betyder, at du kan komme i en virksomhedspraktik eller følge et eller to fag på VUC og samtidig være tilknyttet skolen. Undervisning på VUC kan hjemtages som fjernundervisning, hvis særlige forhold taler herfor. 

Har et kombiforløb din interesse kan du tilmelde dig skolens studie- og praktikværksted, som tilbyder rådgivning/vejledning omkring uddannelse eller praktik, ligesom kursisterne mødes omkring erfaringsudveksling og det at være i et uddannelsesforløb eller i en praktik. 

Endvidere yder skolen støtte og evt. hjælp til lektielæsning og vi kan evt. hjælpe dig med at søge lektiehjælp, hvis du har behov for det. 

Sind Daghøjskole tilbyder også ordblindeundervisning i samarbejdede med VUC, ligesom vi kan tilbyde FVU-screening og FVU-prøveforberedende undervisning i samarbejde med Fokus Folkeoplysning. 

Starter du på ordinær uddannelse er der mulighed for - som tilkøb - at forsætte på studie- og praktikværkstedet og evt. beholde din vejleder som studiementor. 

Sind Daghøjskole har tilknyttet en studie- og praktikvejleder.