Aktiveringsforløb

Er du kontanthjælpsmodtager, modtager af uddannelseshjælp, forrevalident, eller  sygedagpengemodtager kan du gennem dit jobcenter ønske at blive kursist på Sind Daghøjskole. Aktiveringsforløb har som mål at gøre dig parat til uddannelse eller job. Du skal kontakte din rådgiver i jobcentret , hvis du er interesseret i at blive kursist på Sind Daghøjskole.